FSC® certificaat

'Waarom is FSC® belangrijk?'

Bossen zijn van levensbelang voor onze aarde! Het Wereld Natuur Fonds probeert deze te behouden door beschermde gebieden in te stellen. Hout is echter ook een duurzame grondstof mits afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. 
Met de unieke aanpak van een gelijke stem voor de ecologische, sociale en economische belangen is het FSC-certificeringssysteem voor het WNF de beste manier om bossen verantwoord te beheren en zo het hout als grondstof te kunnen gebruiken. Koop je hout met dit keurmerk, dan zit je goed!'

Wat doet FSC?

De Forest Stewardship Council®  (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties. En daarin is FSC uniek!
Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd. Pas wanneer bijvoorbeeld een bosbeheerder, papierfabriek, papiergroothandel en drukkerij aan kunnen tonen zich aan de regels van FSC te houden, kan een product als FSC worden verkocht en mag het FSC-logo erop geplaatst worden. De certificering van deze bedrijven gebeurt door onafhankelijke certificeerders.
Hoe meer vraag er is naar FSC-producten, hoe meer hectaren bos volgens de richtlijnen van FSC beheerd zullen worden. En hoe meer de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn hiervan zullen profiteren!

Disclaimer     Sitemap     Algemene voorwaarden