Renovatie gebouw Laplace Eindhoven

In opdracht van Bouwcombinatie Heerkens van Bavel-Berghege VOF gaan wij voor dit project de borstwerings elementen en stelkozijnen leveren.

Het gebouw is voor de TU/e zowel architectonisch als cultuurhistorisch van waarde. Vanwege de functieverandering en de verouderde technische en bouwkundige staat was een grootscheepse renovatie noodzakelijk. In het ontwerp zijn kenmerkende elementen en kwaliteiten van het gebouw behouden of op eigentijdse wijze teruggebracht. Het resultaat is een gelaagd ontwerp, dat zowel in de grote gebaren als de kleinste details de originele architectuur eer aan doet.

Disclaimer     Sitemap     Algemene voorwaarden